TRANSFUZIOLOGIE

  • Odběr a zpracování krve
  • Patogenní inaktivace plazmy
  • Rychlé rozmražování plazmy
 
  • Vaky, filtry
  • Odběrové váhy
  • Separátory krevních destiček
  • Svářečky (sterilní, nesterilní, stolní, mobilní)
  • Přístroje na mikrovlnný ohřev plazmy
  • Macotronic B2 - přístroj pro patogenní inaktivaci