Intervenční radiologie

  • Vaskulární radiologie
 
  • Aspirační katétry
  • Coily