Zdravotnický sortiment

Intenzivní péče

Zajišťuje centrálně péči o pacienty v ohrožení života nebo se selháváním základních životních funkcí. Jedná se zejména o stavy interní (včetně neurologické péče), chirurgické (včetně urologické a úrazové péče) a gynekologické povahy.

 
  • Elastomerické pumpy

  • Intravenózní filtry

  • Dýchací filtry

Další zdravotnický sortiment

Intervenční kardiologie

je jedním ze základních kardiologických oborů. Zabývá se invazivní katetrizační diagnostikou a léčbou srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění pomocí katetrů – cévek.

Intervenční radiologie

je metoda, která nám umožňuje nahradit či usnadnit chirurgický výkon pod dohledem zobrazovací techniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o více či méně invazivní zákroky, musíme vždy zvážit zda riziko není pro pacienta větší než přínos.

Transfuziologie

Transfuzní lékařství nebo také transfuziologie je lékařský obor hematologie, který se zabývá intravenózním převodem (transfuzí) krve a krevních komponent. Krevní banka shromažďuje krev od krevních dárců, analyzuje její složení, skladuje a krev distribuuje k dalšímu využití.

Bioterapie

či isoterapie je alternativní metoda léčení pomocí preparátů zvaných nosóda nebo bioterapeutikum či isoterapeutikum. Tyto homeopatické preparáty jsou připravovány z nemocných tkání a orgánů nebo z jejich sekretů, např.

Intenzivní péče

Zajišťuje centrálně péči o pacienty v ohrožení života nebo se selháváním základních životních funkcí. Jedná se zejména o stavy interní (včetně neurologické péče), chirurgické (včetně urologické a úrazové péče) a gynekologické povahy.

Legionela a filtrace

Legionella je rod patogenních bakterií čeledi Legionellaceae způsobující tzv. nemoc legionářů či mírnější pontiackou horečku. Nejvíce infekcí způsobuje druh Legionella pneumophila, která postihuje především dýchací cesty.

Biopsie

je odběr vzorku tkáně (bioptického vzorku) z živého organismu k morfologickému vyšetření. Vyšetření bioptického vzorku potvrdí či upřesní klinickou diagnózu a stanoví řadu charakteristik tkáně, které jsou potřebné k rozhodnutí o optimální léčbě.