Eicmed

Odběr a zpracování krve precizně a moderně

Vítejte na stránkách společnosti EICMED GmbH se sídlem v durynském Eichsfeldu. Od roku 2005 jsme výrobcem zdravotnického výrobku transfusio-therm 2000, mikrovlnné trouby pro rozmrazování a ohřev čerstvě zmrazené plazmy (FFP), krevních a erytrocytárních koncentrátů.

Společnost EICMED GmbH vznikla v roce 2018 ze společnosti EIC Umwelt- & Medizintechnik Ltd.

V rámci komplexního tepelného managementu nabízíme také účinná a individuální řešení s našimi infračervenými topnými systémy.
Transfuziologie

Transfuzní lékařství nebo také transfuziologie je lékařský obor hematologie, který se zabývá intravenózním převodem krve a krevních komponent. Krevní banka shromažďuje krev od krevních dárců, analyzuje její složení, skladuje a krev distribuuje k dalšímu využití.